2561 Arjantin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanl覺覺 (MINCyT) ile 襤kili 襤 Birlii Program覺 2023 Y覺l覺 ar覺s覺 A癟覺ld覺!

2531 - Alman Akademik Deiim Servisi (DAAD) ile 襤kili 襤 Birlii Seyahat Destek Program覺 4. ar覺s覺 A癟覺ld覺!

TEYDEB 1501 1507 Programlar覺n覺n 2024 Y覺l覺 1. ar覺lar覺 A癟覺l覺yor

EHR襤N襤 TASARLA PROGRAMI KATILIMCI ARISI

4005 Yenilik癟i Eitim Uygulamalar覺 Destekleme Program覺 ar覺s覺

TB襤TAK 4008 zel Gereksinimli Bireylere Y繹nelik Kapsay覺c覺 Toplum Uygulamalar覺 Destekleme Program覺 2023 Y覺l覺 ar覺s覺

TB襤TAK IRA-SME A覺n覺n 33. ar覺s覺

2023 Y覺l覺 襤stihdam Garantili Nitelikli Gen癟 Yaz覺l覺mc覺 Yetitirme Destek Program覺 (GEN襤S) Bavurular覺 Balad覺

NEURON Cofund2 Projesi 2024 Ortak Uluslararas覺 ar覺s覺 A癟覺ld覺

F覺rat Kalk覺nma Ajans覺 Sosyal Gelimeyi Destekleme Program覺 (SOGEP) 2024 n Bavuru S羹reci Balad覺

T羹rkiye-Birleik Krall覺k Ortakl覺覺nda Uluslararas覺 Bilim Ortakl覺klar覺-Arat覺rma 襤 birlikleri Fonu 襤kinci ar覺s覺 Bavurulara A癟覺ld覺!

1711 - Yapay Zek璽 Ekosistem ar覺s覺 A癟覺l覺yor- 2024

B襤DEB 2218 Yurt 襤癟i Doktora Sonras覺 Arat覺rma Burs Program覺 2024 Y覺l覺 1. D繹nem ar覺s覺 Bavuruya A癟覺l覺yor

TB襤TAK ve Moldova Ulusal Arat覺rma ve Gelitirme Ajans覺 襤kili 襤 Birlii ar覺s覺 A癟覺ld覺

KOB襤lerimize Almanya, Bel癟ika, Brezilya, ekya ve L羹ksemburgda Yer Alan KOB襤ler ile 襤kili ve oklu 襤 Birlii 襤mk璽n覺!

Fark覺ndal覺k

Temel ama癟, , Ar-Ge projeleri y羹r羹tme, ibirlii yaparak projeler gelitirme, teknoloji ve inovasyon gibi 癟a覺n gereklerine uygun konularda, i d羹nyas覺 ve dier paydalar覺n bilgi sahibi olmas覺n覺 salamakt覺r. Bu 癟er癟evede, 羹niversitemizin i d羹nyas覺na y繹nelik olarak sahip olduu yetkinliklerin, kaynaklar覺n ve ibirlii imk璽nlar覺n覺n tan覺t覺lmas覺, yeni teknolojiler ve en 繹nemlisi Ar-Ge k羹lt羹r羹n羹n yayg覺nlamas覺 i癟in eitim organizasyonlar覺 ve 羹niversite sanayi ibirliine y繹nelik 癟eitli bilgilendirme etkinliklerinin yap覺lmas覺 ABUTTOnun y羹r羹tecei faaliyetler olarak tan覺mlanabilir.

Destek Programlar覺

Ulusal ve uluslararas覺 patent ve arat覺rma projeleri kapsam覺nda 羹niversite 癟at覺s覺 alt覺nda 羹retilecek yeni bilgi ve teknolojiler, TTOlar覺n asli katma deerini oluturaca覺 lisanslama ve ticariletirme aktiviteleri i癟in en 繹nemli girdilerden birini oluturmaktad覺r. Bu balam ve s繹z konusu mod羹l 癟er癟evesinde, 羹niversitelerin ve i d羹nyas覺n覺n, 癟eitli hibe destek programlar覺ndan yararlanabilmesi i癟in bilgilendirme, projelendirme ve idari destek ilemleri gibi 癟al覺malar ABUTTO taraf覺ndan y羹r羹t羹lebilecek faaliyetler olarak tan覺mlanabilir.

Proje Gelitirme

niversitelerin ve i d羹nyas覺n覺n 癟eitli hibe destek programlar覺ndan yararlanmas覺 i癟in bilgilendirme, projelendirme ve idari destek ilemleri bu mod羹l 癟er癟evesinde y羹r羹t羹lebilecek faaliyetler olarak tan覺mlanabilir. Hedefimiz, 羹niversitemizin sahip olduu akademik bilgi birikiminin 繹zel sekt繹r Ar-Ge projelerinin mayas覺n覺 oluturmas覺d覺r. ok y繹nl羹 iletiim ara癟lar覺 kullan覺larak, firmalar覺n ihtiya癟lar覺n覺n belirlenmesi, fikirlerin bir potaya al覺nmas覺 ve projelendirilmesi, belirlenen projelere destek verecek arat覺rmac覺lar覺n bulunmas覺, ibirliine y繹nelik kontratlar覺n oluturulmas覺 ve projelerin y羹r羹t羹lmesi bu mod羹l 癟er癟evesinde ABUTTO taraf覺ndan verilecek koordinasyon hizmetleri olarak 繹rneklendirilebilir.

Fikri ve S覺nai Haklar覺n Y繹netimi ve Lisanslama

niversitelerde fikri m羹lkiyet kapsam覺nda deerlendirilebilecek proje ve 癟al覺malar覺n belirlenmesi, patent arat覺rmalar覺, imzalanacak s繹zlemelerin haz覺rlanmas覺 ve kontrol羹, ticariletirme s羹re癟lerinin y繹netimi, fikri m羹lkiyet y繹netimi 癟er癟evesinde gizlilik, Know-How, tescil vb. kararlar覺n al覺nmas覺, fikri m羹lkiyetin pazarlanmas覺, lisanslanmas覺 ve kullan覺c覺ya/m羹teriye kullan覺m bilgisinin aktar覺lmas覺 ile ilgili ilemler ABUTTO taraf覺ndan bu mod羹l kapsam覺nda y羹r羹t羹lmektedir.

irketleme ve Giriimcilik

Yeni 羹r羹n ve teknolojilerin ekonomiye kazand覺r覺lmas覺na y繹nelik olarak, akademisyenler taraf覺ndan y羹r羹t羹lecek giriimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu giriime istinaden y羹r羹t羹len irketleme faaliyetleri bu mod羹l羹n i癟eriini oluturmaktad覺r. ABUTTO, bu 癟er癟evede, Ar-Ge konusu olan fikirlerin projelendirilmesi, hukuk ve idari ilemleri, pazarlanmas覺 ve nihayetinde katma deer 羹reten bir irkete d繹n羹mesi temel amac覺yla, akademisyenlere ve dier paydalara dan覺manl覺k ve eitim hizmetleri vermektedir

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi

Antalya Bilim niversitesi

  • Proje Gelitirme

  • niversite - Sanayi 襤birlii