Hakk覺m覺zda

Antalya Bilim niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ABUTTO) olarak, 羹niversitemiz ve ibirlii halinde olduumuz sanayi kurulular覺 taraf覺ndan y羹r羹t羹len projelerin bilimsel ve ekonomik bir deere d繹n羹mesi, 羹niversite-sanayi birlikteliinin g羹癟lenerek olgunlamas覺, ulusal ve uluslararas覺 destek programlar覺ndan faydalan覺larak, bilgiye dayal覺 akademik giriimciliin gelitirilmesi, 羹niversitelerde fikri ve s覺nai haklar temelinde yenilik癟i fikirlerin ticariletirilmesi hedeflerine y繹nelik olarak faaliyetlerimizi s羹rd羹rmekteyiz. lkemizin Ar-Ge k羹lt羹r羹ne ve teknolojik yeteneine alan a癟arak akademisyenlerimizin yapm覺 olduklar覺 bilimsel 癟al覺malar覺n ticari deer ta覺mas覺na katk覺 salamak temel prensibimizdir. Fikri ve S覺nai Haklar覺n belirledii 癟er癟evede ticarileme kapasitesi olan yenilik癟i fikirlerin kanunen koruma alt覺na al覺nmas覺n覺 salayarak, ger癟ekleebilecek b羹t羹n projelerin sal覺kl覺 bir sonuca ermesi stratejik hedeflerimizin gereidir. niversite-sanayi ibirliine y繹nelik yenilik癟i faaliyetlerde bulunmak ad覺na AOSB ile ortak giriimimiz olan ve Antalya Organize Sanayi B繹lgesinde kurulacak teknopark覺n yeni fikirlerin gelimesi i癟in b羹y羹k olanaklar salayaca覺n覺 biliyoruz. Bu anlamda 繹zel olarak b繹lgemizin, genel olarak da 羹lkemizin sanayi sekt繹rlerinin 繹ncelii g繹zetilerek doru fikirler 羹zerinden teknoloji transferi en 繹nemli arg羹man覺m覺z覺 oluturmaktad覺r. Teknopark覺m覺z T羹rkiyenin ve b繹lgemizin uluslararas覺 rekabet g羹c羹n羹 art覺rmak amac覺yla, bilimin uygulamaya aktar覺lmas覺na en uygun ortam覺 salay覺p, s羹rd羹r羹lebilir ibirlii esas覺na dayanan, arat覺rma, gelitirme ve yenilik癟ilik aktivitelerinin odak merkezi olacakt覺r. Gelecein i insanlar覺, y繹neticileri ve akademisyenleri olan 繹rencilerimizin sanayi kurulu u temsilcileriyle bir araya gelmesini salayarak, i olanaklar覺, fikirler, fark覺ndal覺k ve nihayetinde kariyer geliiminde emin ad覺mlarla ilerlemeleri i癟in en iyi olanaklar覺 salamaya 癟al覺覺yoruz.